Politica de confidențialitate Jetstax

1.General

Jetstax, cu sediul social la Schoolstraat 4A bus 1.1, 2840 Rumst și înregistrată la CBE sub numărul 0730.671.009 (denumită în continuare „Jetstax”), consideră protecția vieții private a personalului ca fiind extrem de importantă. Jetstaxl dorește să își informeze clienții și utilizatorii cât mai mult posibil despre serviciile sale, respectându-le datele și oferindu-le control asupra a ceea ce li se întâmplă. Jetstax dorește să gestioneze și să utilizeze datele clienților săi în siguranță, cu respect și cu diligența necesară pentru a oferi servicii mai bune clienților săi și pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă. Prin urmare, Jetstax pleacă de la principiul că fiecare trebuie să aibă control asupra datelor sale personale. Mai jos, veți găsi informații despre ce date colectează Jetstax, de ce, cât timp și cum le puteți controla.

Jetstax își invită clienții să-și facă timp pentru a revizui în detaliu această Politică de confidențialitate, împreună cu Termenii și condițiile generale pentru găzduire gestionată și servicii cloud și orice alte condiții care se pot aplica produselor și serviciilor sale.

2. Aplicabilitate

Această politică de confidențialitate se aplică tuturor clienților noștri (actuali, foști și viitori) și tuturor vizitatorilor site-urilor web Jetstax.

Regulamentul general european privind protecția datelor 2016/679 din 27 aprilie 2016 („Regulamentul general privind protecția datelor”), legea din 8 decembrie 1992 („Legea privind confidențialitatea”), legea din 13 iunie 2005 („Legea privind comunicațiile electronice”) și decretele de punere în aplicare însoțitoare, precum și orice modificări viitoare ale acestora, reglementează protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Jetstax se străduiește să își îndeplinească obligațiile și să respecte drepturile clientului ori de câte ori Jetstax prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații despre acest lucru, Jetstax dorește să vă îndrume pe site-ul web al Autorității pentru Protecția Datelor [https://www.dataprotectionauthority.be/citizen].

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal și responsabilități

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („subiectul datelor”); o persoană fizică identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

Datele personale pe care Jetstax le colectează și le prelucrează se referă în primul rând la datele pe care clienții le introduc ei înșiși prin diferitele pagini ale site-urilor noastre web și pe care Jetstax le obține prin utilizarea site-urilor noastre web și/sau produselor și/sau serviciilor noastre.

Jetstax acționează ca parte responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților săi în scopurile descrise în această Politică de confidențialitate.

Acest lucru nu înlătură faptul că clientul are o serie de obligații în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal care îi permit clientului să utilizeze produsele și serviciile Jetstax. În această calitate, clientul trebuie să obțină întotdeauna, acolo unde este necesar, autorizațiile impuse legal de la utilizatorii finali pentru prelucrarea datelor lor personale de către Jetstax, în măsura în care este necesar în cadrul produselor și serviciilor Jetstax.

4. Scopuri

Jetstax prelucrează datele cu caracter personal în diverse scopuri, prin care singurele date prelucrate sunt cele necesare pentru atingerea scopului vizat. Astfel, folosim date personale:

  • Când am primit permisiunea;
  • În contextul pregătirii sau executării contractului nostru;
  • Pentru a respecta prevederile legale sau de reglementare la care ne supunem; și
  • Atunci când Jetstax are un interes justificat în acest sens, cum ar fi, de exemplu, după caz, marketing direct, prevenirea fraudei, managementul administrației interne sau monitorizarea securității adecvate a rețelei și a informațiilor, caz în care vom depuneți întotdeauna eforturi pentru un echilibru între acel interes și respectarea vieții private a persoanei în cauză.
În măsura în care este necesar, și cu permisiunea, Jetstax colectează date personale pentru următoarele obiective concrete: Pentru a procesa o cerere pentru produsele și serviciile noastre. Dacă vizitați site-ul nostru web pentru a colecta și/sau solicita informații despre produsele și serviciile noastre, sau dacă vă înscrieți pentru buletinul informativ Jetstax, de exemplu, atunci Jetstax are nevoie de detaliile adresei dvs. Toate informațiile pe care Jetstax le primește despre dumneavoastră în această fază precontractuală vor fi folosite de către Jetstax doar pentru a vă furniza informațiile solicitate, în modul în care doriți. În plus, dacă decideți în cele din urmă să deveniți client la Jetstax, Jetstax vă va cere o serie de detalii personale, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și numărul clientului, iar Jetstax va atribui, de asemenea, anumite date către dvs., cum ar fi detaliile de conectare. Pentru a oferi cel mai bun serviciu și pentru a informa despre opțiunile de utilizare. Jetstax utilizează datele personale pentru configurarea, întreținerea și susținerea produselor și serviciilor și în scopuri administrative. Pentru a furniza informații despre produsele și serviciile (noi) de la Jetstax. Jetstax poate folosi datele personale pentru a oferi (în scris, telefonic sau electronic) noi produse, servicii sau promoții speciale despre care Jetstax consideră că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Desigur, puteți renunța la acest tip de mesaj (vezi mai departe). Pentru a urmări performanța. Jetstax poate folosi datele personale și profilurile consumatorilor pentru a-și evalua produsele și serviciile. Aceasta include, printre altele: solicitarea de feedback cu privire la servicii (de exemplu, prin intermediul cercetării de piață), datele obținute în timpul răspunsurilor la întrebările clienților, detectarea fraudei și asigurarea calității. Pentru a respecta obligațiile legale. În multe cazuri, Jetstax este obligată legal să păstreze anumite date cu caracter personal și/sau să le comunice agențiilor guvernamentale, de exemplu, în contextul obligațiilor generale fiscale și contabile. În contextul unei investigații polițienești sau judiciare, Jetstax poate fi obligată să comunice anumite date autorităților necesare în mod confidențial. Pentru a urmări studiile, testele și statisticile, inclusiv pentru analiza tendințelor. Jetstax poate folosi date anonime, agregate, de exemplu, pentru a raporta intern și extern despre utilizarea serviciilor sale. Datele utilizate pentru aceasta nu pot fi urmărite la o anumită persoană. Informațiile pe care Jetstax le derivă din aceste analize sunt folosite pentru a evalua portofoliul actual de produse și servicii și procesele Jetstax și pentru a le adapta la noile dezvoltări.